Youtube logo
Menu

Ansvarsfraskrivelse

Informasjon på denne hjemmesiden stilles til rådighet uten noen form for garanti.

Informasjonen på hjemmesiden er forsøkt gjengitt så presist og oppdatert som mulig, men vi gir ingen garantier for nøyaktighet, rekkefølge, rettidighet eller fullstendighet av hjemmesidens innhold og kan uten varsel stanse offentliggjøring av hjemmesiden på nettet.

Monacor Norge står ikke til ansvar for hjemmesider, som denne hjemmeside er knyttet til.

Enhver kommentar/opplysning sendt til Monacor Norge via denne hjemmesiden blir Monacor Norge's eiendom og kan benyttes uten begrensninger. Mottatte kommentarer vil ikke bli behandlet fortrolig.

Monacor Norge er ikke ansvarlig for direkte, tilfeldige, betydelige, indirekte eller forbundne skader oppstått ved adgang til eller bruk av innhold fra denne hjemmeside inkludert virus, uansett nøyaktigheten eller fullstendigheten av et slikt innhold.

Enhver tvist som måtte oppstå i forbindelse med nærværende klausul og som ikke kan løses i minnelighet skal avgjøres etter dansk rett i en dansk domstol.

NYHETER

TILBUD

KONTAKT

Spør Monacor?

Hvis du har spørsmål eller kommentarer, vennligst ta kontakt med oss på 8155 1940 bruk chatten vår eller send oss en e-post